Film Totalnormal håller sedan 2016 filmkurser för att unga med erfarenhet av psykisk ohälsa ska få en möjlighet att arbeta med film. Deltagarna får prova på att producera film med hjälp av erfarna pedagoger. Vi inspireras av andra och uppmuntrar våra deltagare att använda sina erfarenheter till att skapa öppenhet och samtal kring psykisk ohälsa.

Hösten 2018 kommer två kurser att hållas i samarbete med Film Stockholm. Kurserna kommer att vara på Fanzingo i Alby samt på UnCUT i Solna under 8 veckor i okt, nov för deltagare 18-30 år. Mer info kommer under våren 2018.

Anmälan till Fanzingos filmkurs:
Bodil Lundmark, projektledare Totalnormal, bodil@totalnormal.se, telefon 073 670 72 48

Anmälan till Uncuts filmkurs:
Anita Hjelm, filmkonsulent Film Stockholm, anita.hjelm@sll.se, telefon 08-123 378 83