Totalnormal
Totalnormal arbetar för att skapa öppenhet kring psykisk ohälsa och utanförskap och med att skapa meningsfulla aktiviteter för vår målgrupp. Vi vill minska på utanförskap och fördomar och ger möjligheter till att vara med skapa ett öppnare samhällsklimat.

Vi jobbar med radio, scenkonst och film.

För kontakt respektive projektsida!

Metod
Vi har arbetat mot målgruppen sedan 2008 och arbetar med inspiration av individanpassat stöd enligt IPS-modellen samt Fontänhusmodellen. Målet är att vår verksamhet ska ha en låg tröskel för att som första steg kunna leda till att deltagaren närmar sig arbetsmarknaden eller studier. Men vi vill även visa på möjligheter och skapa framtidstro och nätverk för deltagaren.

Vi är en del av Mediahuset Fanzingo och vår metod utgår ifrån Fanzingos mission att skapa möjligheter för unga i allmänhet, och människor som lever i en medieskugga i synnerhet, att lära sig berätta historier utifrån sitt perspektiv.

Sedan 2006 är mediehuset Fanzingo en oberoende professionell plattform för unga personer och andra underrepresenterade grupper som vill nå ut med sina idéer och tankar: i radio, genom film & tv och i skrift.

www.fanzingo.se

Mer om metod och målgrupper